lịch kinh tế

Nếu bạn nghiêm túc muốn trở thành một nhà giao dịch, kế hoạch giao dịch sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược của bạn. Tìm Lịch kinh tế trong các công cụ FX của chúng tôi và lập kế hoạch giao dịch của bạn chính xác đến từng phút dựa trên các báo cáo kinh tế sắp được công bố, các sự kiện kinh tế trước đó, dự báo đồng thuận và biến động ước tính.

Bắt đầu giao dịch ngay Đăng nhập
Cách sử dụng Lịch kinh tế của bạn

Lịch Kinh tế FX hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Hãy xem các sự kiện kinh tế đã lên lịch sẽ diễn ra vào bất kỳ ngày cụ thể nào và nhấp vào một sự kiện riêng lẻ nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến sự kiện đó. Thời gian còn lại cho đến khi một sự kiện sắp diễn ra được hiển thị ở phía bên trái của Lịch kinh tế trong khi các sự kiện trong quá khứ được biểu thị bằng dấu tích.