TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BẢO VỆ NHƯ THẾ NÀO TẠI UEZ MARKETS?

Là một nhà môi giới toàn cầu được thành lập vào năm 2018, UEZ Markets rất coi trọng vấn đề bảo mật quỹ của khách hàng. Công ty được quy định trong nhiều khu vực pháp lý để đảm bảo bảo vệ tối đa cho khách hàng của chúng tôi.

TÁCH QUỸ

Chúng tôi giữ tiền của bạn hoàn toàn tách biệt với tiền hoạt động của chính chúng tôi trong các tổ chức ngân hàng hàng đầu khác nhau. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của bạn cho mục đích sử dụng của riêng chúng tôi hoặc cho bất kỳ khoản đầu tư nào khác, đảm bảo sự bảo vệ cho bạn mọi lúc.

TIÊU CHUẨN AN NINH MẠNG

UEZ Markets sử dụng các tiêu chuẩn cao nhất để bảo vệ tiền và thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy.

BẢO VỆ SỐ DƯ ÂM

UEZ Markets đã tạo ra một hệ thống đáng tin cậy để giám sát tài khoản của khách hàng và ngăn tài khoản đó rơi vào tình trạng ghi nợ âm. Nó sẽ giám sát tài khoản của khách hàng và đặt lại về 0 khi thị trường biến động.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Sự phân chia của các quỹ là gì?

Điều này có nghĩa là tiền của bạn được giữ hoàn toàn tách biệt với tiền của công ty và sẽ không được sử dụng cho các hoạt động hoặc mục đích đầu tư của riêng công ty.

Các quỹ phân biệt vận hành như thế nào?

Khi bạn gửi tiền với chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ tiền của bạn trong các ngân hàng hàng đầu – hoàn toàn tách biệt với tiền của chính chúng tôi, mang đến cho bạn sự bảo vệ và sự an tâm. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì ở đây – chúng tôi sẽ là người thực hiện điều đó.

Những lợi ích của các quỹ tách biệt là gì?

Những lợi ích chính là (và chúng tôi biết rằng chúng tôi đang nhắc lại một chút ở đây) rằng khi tiền của bạn được giữ riêng biệt với tiền của chúng tôi, bạn có thể thoải mái khi biết rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lựa chọn đầu tư hoặc hoạt động nào mà chúng tôi thực hiện.

Sự khác biệt giữa quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt là gì?

Các quỹ tách biệt hoàn toàn tách biệt với công ty. Các quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư tập hợp tất cả tiền của họ lại với nhau và nhóm đó được quản lý bởi công ty hoặc công ty được đề cập.

Bạn có thể rút tiền từ các quỹ tách biệt không?

Có. Với UEZ Markets, bạn có thể rút tiền của mình bất cứ lúc nào bạn muốn. Hãy nhớ liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào.