Máy tính giao dịch

Đặt mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro thua lỗ. Không bao giờ thực hiện giao dịch cho đến khi bạn đã lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Đó là nguyên tắc vàng cho mọi nhà đầu tư chuyên nghiệp. Máy tính lợi nhuận của UEZ Markets có thể giúp bạn lập kế hoạch về các khoản lãi và lỗ tiềm năng để bạn tham gia giao dịch sẵn sàng cho mọi kết quả có thể xảy ra.

Bắt đầu giao dịch ngay Đăng nhập

Cách sử dụng sử dụng máy tính ngoại hối là gì?

Máy tính giao dịch (còn được gọi là máy tính ngoại hối, máy tính đòn bẩy, máy tính giao dịch đòn bẩy) là một công cụ đa năng, có thể hữu ích cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia trên thị trường tài chính. Sử dụng Máy tính giao dịch, các nhà giao dịch có cơ hội thực hiện các tính toán trực tuyến về các tham số giao dịch, chọn các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn trước khi mở các vị thế. Máy tính ngoại hối cho phép bạn đưa ra quyết định tốt nhất có thể bằng cách sử dụng dữ liệu ban đầu về giao dịch. Để sử dụng máy tính giao dịch ngoại hối, hãy nhập các tham số có sẵn và nhấp vào “Tính toán”.

Máy tính giao dịch yêu cầu dữ liệu gì?

Để sử dụng Máy tính giao dịch, người ta phải nhập dữ liệu ban đầu sau cho giao dịch:

 1. Chọn công cụ bạn sẽ giao dịch. Bạn có thể tìm thấy các điều kiện chi tiết để giao dịch mọi tài sản trên trang “Thông số hợp đồng”.
 2. Các số lô đã được chỉ định
 3. Chọn giá trị đòn bẩy cho hoạt động giao dịch của bạn. UEZ Markets Calculator cung cấp giá trị đòn bẩy lên tới 1:2000. Chỉ định loại tiền tài khoản của bạn.
 4. Sau khi nhấp vào “Tính toán trên máy tính đòn bẩy, bạn sẽ nhận được tất cả các thông số về giao dịch của mình.

Làm cách nào để đọc dữ liệu tính toán nhận được từ Máy tính giao dịch?

Mặc dù thực tế là làm việc với máy tính ngoại hối cực kỳ đơn giản, nhưng các nhà giao dịch mới bắt đầu, những người chưa sàng lọc kỹ càng giao dịch ngoại hối, có thể yêu cầu giải thích về dữ liệu tính toán mà họ nhận được từ máy tính Giao dịch. Thông tin bên dưới sẽ giúp bạn giải mã và phân tích dữ liệu nhận được từ máy tính (chênh lệch, pip, ký quỹ, hoán đổi) dựa trên các công cụ giao dịch đã chọn.

 • Máy chủ là tên của máy chủ họ sử dụng để giao dịch tại UEZ Markets. Máy chủ phải khớp với loại tài khoản. Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong phần “Câu hỏi thường gặp”.
 • Quy mô hợp đồng tương đương với tổng số tiền được giao dịch trên thị trường ngoại hối, được tính bằng giá trị lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở) nhân với số lượng lô được chỉ định.
 • Giá trị điểm ((giá trị tối thiểu của một lần thay đổi giá tài sản), được tính theo công thức sau:

<Giá trị một điểm> = <Hợp đồng> * (<Giá> + <Một điểm>) - <Hợp đồng> * <Giá>

trong đó:

Giá trị một điểm là chi phí của một điểm trong đơn vị tiền tệ được báo giá.

Hợp đồng là khối lượng hợp đồng bằng đồng tiền cơ sở của công cụ.

Giá là giá của cặp tiền tệ.

Giá Một điểm là bước giá (một điểm).

 • Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá bán và giá mua.
  Trên thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch phải trả phí qua đêm (rollovers) để có các vị thế qua đêm. Số tiền hoán đổi phụ thuộc vào sự khác biệt giữa tỷ giá phát hành của các Ngân hàng Trung ương đối với các đồng tiền cơ sở và giá niêm yết của công cụ, và có thể là âm hoặc dương.
 • <Hoán đổi vị thế mua/Hoán đổi vị thế bán – Hoán đổi giá trị tính bằng pip và đơn vị tiền tệ của tài khoản.
 • Ký quỹ là một loại tài sản thế chấp tài chính được các nhà giao dịch sử dụng để bù đắp rủi ro tín dụng. Số tiền ký quỹ phụ thuộc vào quy mô hợp đồng và giá trị đòn bẩy đã chọn. Nó được tính theo công thức sau:

<Ký quỹ> = <Quy mô hợp đồng> / <Đòn bẩy>

trong đó:

Quy mô Hợp đồng là khối lượng giao dịch bằng đồng tiền cơ sở của công cụ giao dịch đã chọn.

Đòn bẩy là giá trị đòn bẩy.

Máy tính Giao dịch Ngoại hối là một công cụ để thông báo cho các nhà giao dịch về các thông số có thể xảy ra đối với các giao dịch trong tương lai của họ và chi phí cần thiết để duy trì vị thế của họ. Dữ liệu thu được trong máy tính giao dịch đòn bẩy không thể được coi là gợi ý hoặc đề xuất đầu tư tiền hoặc động cơ thực hiện giao dịch.